Deze gezondheidsatlas geeft inzicht in de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zuid-Limburg. De informatie is gebaseerd op gegevens uit de gezondheidsmonitors en registraties van de GGD, maar ook uit andere bronnen. De data bieden aanknopingspunten voor toekomstig beleid. Cijfers zijn beschikbaar voor de regio Zuid-Limburg, per gemeente, en vaak ook per wijk. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met de Nederlandse situatie. Via deze link houden wij u op de hoogte van nieuwe of geactualiseerde informatie op de gezondheidsatlas.

Wijkprofielen nog niet aanwezig

contact