OVER DEZE WEBSITE
OPBOUW EN GEBRUIK

Opbouw en gebruik

Hoofdpagina

Op de hoofdpagina kan de gezondheidsinformatie worden benaderd door middel van vier knoppen: Jeugd, Volwassenen-Ouderen, Gemeenten en Wijkprofielen. Wanneer een keuze is gemaakt voor de doelgroep Jeugd of Volwassenen-Ouderen zullen de thema’s zichtbaar worden. Er kan een thema worden geselecteerd, waarna de bijbehorende subthema’s zichtbaar worden. Na selectie van een subthema wordt de bezoeker doorgeleid naar het dashboard met de cijfers van het desbetreffende subthema.

Wanneer een keuze is gemaakt voor de knop “Gemeenten” of “Wijkprofielen”, worden de gemeenten zichtbaar en kan een gemeente worden geselecteerd. Daarna dient een keuze te worden gemaakt voor de doelgroep Jeugd of de doelgroep Volwassenen-Ouderen. De knop “Wijkprofielen” biedt na selectie van een gemeente de mogelijkheid een wijk of buurt te selecteren. Dit is alleen mogelijk indien cijfers op wijk- of buurtniveau beschikbaar zijn. Momenteel zijn de wijkprofielen nog niet beschikbaar. Naar verwachting zullen deze in het eerste kwartaal van 2018 beschikbaar zijn. Via de knop “Gemeenten” kunnen wel reeds cijfers op wijk- en/of buurtniveau worden geraadpleegd, uiteraard afhankelijk van beschikbaarheid.

Dashboard

Wanneer een subthema gekozen is voor Jeugd of volwassenen/ouderen, verschijnt de dashboard pagina. Het dashboard bestaat uit drie onderdelen: het navigatiemenu aan de linkerkant, de kaart en bijbehorende grafieken met cijfers, en de duiding of beleidsadviezen helemaal onderaan de pagina.

In het midden van het scherm is de kaart van Zuid-Limburg te zien. Deze kaart is interactief en hierdoor is het mogelijk om gegevens weer te geven over de betreffende  gemeenten. Standaard staat deze kaart ingesteld op de regio Zuid-Limburg. Door te klikken op het witte gedeelte rondom de kaart of de naam Zuid-Limburg boven de kaart, gaat men terug naar de Zuid-Limburg weergave.

Rechts van en onder de kaart van Zuid-Limburg worden enkele grafieken weergegeven. Deze grafieken zijn gevuld met cijfers over het geselecteerde thema en de gekozen locatie.

Aan de linkerkant van het scherm is het navigatiemenu te zien. Hiermee is het mogelijk om van onderwerp of locatie te veranderen. Ook is het mogelijk vanuit dit menu vergelijkingen te maken tussen thema’s en/of locaties.

Helemaal onderaan de pagina staan de duidingsteksten of beleidsadviezen. Deze betreffen uitleg over de cijfers en, waar voorhanden, de aanknopingspunten voor gezondheidsbeleid ten aanzien van het geselecteerd thema. In de duidings- en beleidsteksten zijn verwijzingen opgenomen naar de begrippenlijst en de literatuurlijst. In de literatuurlijst zijn, waar beschikbaar, links opgenomen naar nadere informatie over de thema’s.
contact