OVER DEZE WEBSITE
Privacy

Privacy

De GGD Zuid Limburg gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is informatie die over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat een uitgebreide uitleg over persoonsgegevens.

Lees welke maatregelen wij hebben genomen om uw privacy te waarborgen.
contact